Služby

Naše firma Vám nabízí:

Zemní práce:
- výkopy základů, drenáží, septiků, čističek, vsakovacích jímek, inženýrských sítí, bazénů apod.
- nakládka a odvoz zeminy, kameniva, stavební suti
- terénní úpravy
- vrtání děr (ploty, sloupy apod.)

Zednické práce:
- základové desky
- pokládka zámkové dlažby
- opěrné zdi

Asfaltování:
- výtluků, vjezdů, komunikací apod.